Ohjeet omaisille

Olemme koonneet tähän tietopaketin, mitä hautajaisten järjestämiseen yleensä kuuluu tai mitä sinun tulisi ottaa huomioon.

Seitsemän asiaa, jotka sinun tulisi hoitaa kuolemantapauksen sattuessa

 1. Ilmoita kuolemasta kaikille kuolinpesän osakkaille sekä vainajan ystäville ja työtovereille. Sinun ei tarvitse ilmoittaa kuolemasta valtion tai kunnan viranomaisille sillä viranomaiset huolehtivat, että tieto kulkee eteenpäin muille viranomaisille.
 2. Peru vainajan sopimukset, tilaukset ja jäsenyydet.
 3. Peru vainajan automaattiveloitukset ja odottavat maksut.
 4. Ota yhteyttä hautaustoimistoon. Hautaushelmen neuvojat tavoitat täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai soittamalla; Jenni And 050 546 6383 tai Rinna Suomalainen 050 546 2494.
 5. Ilmoita postiin, jotta vainajan posti voidaan ohjata oikeaan osoitteeseen.
 6. Tarkista ja peru vainajan vakuutukset.
 7. Järjestä käytännön asiat kuten kotihoidolle ilmoittaminen, apuvälineiden palauttaminen, vara-avainten kerääminen, aseiden luovuttaminen poliisille ja lääkkeiden palauttaminen apteekkiin. Varmista kuolinpesän kiinteistöjen turvallisuus esim. asettamalla ajastimia valaisimiin jne.

Ennen hautausneuvojan tapaamista

Olemme listanneet asioita, joita on hyvä miettiä ennen tapaamistamme.

Oliko vainajalla toiveita hautajaisiinsa? Järjestetäänkö kristilliset hautajaiset tai jonkin muun uskonnon mukaiset hautajaiset? Haluavatko läheiset muistotilaisuuden hautausseremonian jälkeen, järjestetäänkö seremonia vain lähiomaisille vai suuremmalle ryhmälle?

Mieti myös hautapaikkaa tai tuhkan levittämistä esim. muistolehtoon tai merihautausta Hautaushelmen veneellä.

Muita asioita joita voit miettiä jo etukäteen:

 • Hautajaisseremonia.
 • Hautajaisten ajankohta ja paikka.
 • Arkku- vai tuhkahautaus.
 • Arkun ja uurnan valinta.
 • Muistotilaisuus.
 • Hautaaminen.
 • Perunkirjoitus.

Tutustu vielä tarkemmin eri aihealueisiin alempaa.

Hautausneuvoja

Me Hautaushelmellä hoidamme kaiken läheisesi hautajaisiin liittyvän parhaalla mahdollisella tavalla, jotta sinä voit tuntea olosi turvalliseksi. Pidämme sinut ajan tasalla alusta loppuun sekä tarvittaessa tulemme hautajaisiin tueksi.

Jenni And ja Rinna Suomalainen

Hautaushelmi auttaa kaikissa hautaisiin liittyvissä asioissa:

 • Arkut, uurnat, arkkuvaatteet sekä kukat.
 • Kuljetukset.
 • Arkutus.
 • Vainajan näyttö.
 • Kutsut, lehti-ilmoitukset.
 • Seurakuntien, hautausmaiden sekä krematorioiden kanssa täytettävät luvat ja kaavakkeet sekä ajanvaraukset.
 • Hautakivet, yhteistyössä Loimaan kiven kanssa. Hoidamme kaikki kivi-ja muistolaatta asiat kaiverruksineen.

Hautauslupa

Me Hautaushelmen neuvojina olemme yhteydessä läheistänne viimeksi hoitaneeseen lääkäriin / hoitopaikkaan ja toimitamme hautausluvan eteenpäin seurakunnalle sekä krematorioon.

Kuolintodistus

Tämä lähetetään omaiselle yleensä lääkärin toimesta, hautaustoimistomme ei tätä tarvitse mutta autamme mielellämme tarvittaessa.

Hautajaiset

Hautajaisjärjestelyissä me pyrimme aina kunnioittamaan vainajan viimeistä tahtoa. Kun olet meihin yhteydessä, juttelemme ja sovimme juuri teidän omaisen näköiset hautajaiset.

Kristilliset hautajaiset

Kristillisissä hautajaisissa on tapana järjestää vainajalle siunaustilaisuus. Vainajan tulisi olla pääsääntöisesti kirkon jäsen mutta myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos vainaja oli sitä toivonut. Pappi, urkuri ja kirkon vuokra ovat maksuttomia kirkon jäsenille. Kirkkoon kuulumattomalta seurakunta perii seurakuntakohtaisen maksun.

Siunaustilaisuus etenee samalla tavalla oli sitten kyseessä arkkuhautaus tai tuhkaus. Ainoa ero näkyy siinä, kannetaanko arkku tilaisuuden jälkeen haudalle vai hautausautoon kuljetettavaksi tuhkaukseen. Vainajan tahtoa tulee kunnioittaa ja pyrkiä järjestämään tilaisuus hänen toiveidensa mukaan. Siunaustilaisuudessa pappi puhuu vainajasta ja hänen elämästään. Pappi on aiemmin ollut omaisiin yhteydessä ja pohjaa puheensa heidän kanssaan puhuttuihin asioihin. Tilaisuudessa lauletaan myös virsiä, jotka omaiset voivat valita. Siunaustilaisuus on usein kappelissa tai kirkossa. Hautaustoimiston edustaja toimittaa arkun paikoilleen ennen omaisten tuloa.

On tapana, että vainajan sukulaiset istuvat oikealla puolella ja vasemmalla ystävät ja tuttavat, puolison sukulaiset ja muut vieraat. Eturivit on varattu lähiomaisille. Tilaisuuden loppupuolella lasketaan kukat arkun viereen, jos omaiset ovat niin halunneet. Lähiomaiset laskevat kukkansa ensin, sen jälkeen muut sukulaiset ja ystävät. Jos kyseessä on arkkuhautaus, kukat voi laskea vasta haudalla. Jos kyseessä on tuhkaus, arkku jää paikalleen ja kukat voi viedä esimerkiksi tulevalle haudalle.

Jos päätät järjestää hautajaiset yhdessä Hautaushelmen kanssa, saat henkilökohtaisen hautausneuvojan, joka auttaa sinua järjestämään läheisellesi juuri sellaiset hautajaiset kuin haluat.

Siviilihautajaiset

Siviilihautajaispaikalle ei ole muodollisia vaatimuksia, ne voidaan periaatteessa järjestää missä tahansa kuten esimerkiksi puutarhassa, meren rannalla, haudalla tai kappelissa. Siviilihautajaisten suunnittelulle ei ole määrättyjä sääntöjä. Musiikin, runojen ja puheiden valinta on täysin vapaa, kunhan ajatuksena on kunnioittaa vainajan muistoa. Virsien laulaminen on siviilihautajaisissa tavallista, vaikka se ei olekaan uskonnollinen tilaisuus.

Siviilihautajaiset on usein suunniteltu jonkin vainajalle tärkeän teeman ympärille. Teema voi olla esimerkiksi vainajan näkemys elämästä tai mielenkiinnon kohde, luonto, hautajaisten vuodenaika tms. Tilaisuutta johtaa siviilivirkailija. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa esimerkiksi vainajan hyvä ystävä tai sukulainen.

Suoratuhkaus

Suoratuhkauksessa siunaus – tai saattotilaisuutta ei järjestetä ennen tuhkausta vaan vainaja viedään suoraan krematorioon. Mikäli omaiset haluavat, saatto – tai muistotilaisuuden voi järjestää tuhkauksen jälkeen esimerkiksi uurnanlaskutilaisuuden tai tuhkan sirottelun yhteydessä.

Me Hautaushelmellä voimme auttaa sinua järjestämään läheisellesi sopivan hautausmuodon ja vastaamme mielellämme suoratuhkausta koskeviin kysymyksiisi.

Hautajaiskutsu

Hautajaiskutsun voit lähettää puhelimella tai kutsukortilla, meidän kautta saat yksilöllisen digitaalisen kutsun haluamallasi kuvalla ja tekstillä.

Muistotilaisuus

Autamme löytämään sopivan paikan sekä pitopalvelun tarjottavineen. Meidän kautta myös musiikkiesitykset.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee pitää 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä ja, että se lähetetään ajoissa verohallinnolle, on ensisijaisesti kuolinpesän osakkailla.

Pyydä ajoissa ennen perunkirjoitusta:

 • Sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastolta tai virkatodistus seurakunnalta.
 • Tarvittaessa elossaolotodistus Digi- ja väestötietovirastolta.

Perukirja on kirjallinen asiakirja, johon kootaan yksityiskohtaiset tiedot vainajan varoista ja veloista sekä perillisistä kuolinpäivänä. Jos vainaja oli kuolinpäivänään naimisissa, tulee myös leskeksi jääneen puolison varat kirjata perukirjaan. Mahdollinen vainajan laatima testamentti tai avioehto tulee aina liittää perukirjaan. Kun perukirja on rekisteröity verohallinnolla, se toimii ns. kuolinpesäntodistuksena. Ilman verohallinnon hyväksymää perunkirjoitusta, kuolinpesän osakkaat eivät voi sulkea vainajan pankkitilejä tai myydä hänen mahdollisia arvopapereita tai kiinteistöjä.

Perunkirjoituksen eri vaiheet:

 1. Kaikki alkaa siitä, että kuolinpesän osakkaat kutsutaan perunkirjoitukseen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja antaa kuolinpesän osakkaille mahdollisuuden saada yleiskuva kuolinpesästä.
 2. Perunkirjoituksen yhteydessä esille tulleet asiat, eli kuolinpesän varat ja velat, kirjataan perunkirjoitukseen. Asiakirja on kuolinpesän virallinen asiakirja ja määrää, ketkä ovat osana perinnönjakoa.
 3. Asiakirja toimitetaan verohallinnolle yhdessä muiden todistusten kanssa (esim. testamentti, avioehto).
 4. Verohallinto hallinnoi perunkirjoitusta, joka yleensä kestää 2-6kk. Joskus vaaditaan täydennystä, josta verohallinto siinä tapauksessa ilmoittaa.

Me Hautaushelmellä voimme auttaa sinua perukirjan laatimisessa. Perunkirjoitus alkaen 500€.

Hautaushelmi

Hautauskulut

Hautajaiskulut koostuvat hautaustoimiston sekä seurakunnan kuluista, mm. arkku, uurna, kukat, muistotilaisuus kulut, perunkirjoitus sekä hautakivi ja hautakivityöt.

Seurakunta laskuttaa hautapaikan, haudan kaivuun ja haudan peittämisen sekä tuhkauksen. Kirkkoon kuulumattomilta seurakunta laskuttaa lisäksi kirkon tai kappelin vuokran.

Hautaushelmen hintoja

Kuljetukset

Helsingin hautauskuljetus Oy

 • Yksi kuljetus esim. sairaala-krematorio 220 €.
 • Kaksi kuljetusta, sairaala-kirkko-krematorio 430 €.
 • Uurnan kuljetus, krematorio-hautapaikka alk. 100 €.
 • Vainajan pukeminen omiin vaatteisiin 99 €.
 • Paarikuljetus alk. 250 €.
 • Kirkkokuljetus, sis. kaksi kuljetusta ja kuljettajan odottamassa arkun kantoa autoon siunauspaikalla 530 €.

Hallinto ja neuvonantaminen

Annamme hinta-arvion hallintomaksusta ensimmäisen puhelun / tapaamisen jälkeen.

Hinta koostuu tehdystä työstä / käytetystä ajasta hautajaisiin liittyen. Hallintomaksu 75€/h sis. ALV.

Hautausavustus

Ensisijaisesti hautajaiskulut maksetaan kuolinpesän varoista. Jos kuolinpesällä ei ole varoja, omaiset voivat hakea oman kunnan sosiaalitoimelta avustusta hautajaiskuluihin.

Vertaistukiryhmiä

Nuoret Lesket ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Surunauha ry, Suomen Mielenterveys ry, Digi- ja väestötietovirasto.